Nederländska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Ange att du vill anmäla dig
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ปริญญาตรี
een bacheloropleiding
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
een postgraduaat
Typ av kurs
ปริญญาเอก
een doctoraat
Typ av kurs
เต็มเวลา
een voltijdse opleiding
Typ av kurs
นอกเวลา
een deeltijdse opleiding
Typ av kurs
ออนไลน์
een online cursus
Typ av kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
หนึ่งภาคการศึกษา
een semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
หนึ่งปีการศึกษา
een academisch jaar
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Används vid ansökan till universitet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Fråga om universitetet erbjuder boende
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hoe werkt het ____________ systeem?
Fråga efter information om systemet
หน่วยกิตวิชา
creditsysteem
Typ av system
การให้คะแนน
beoordelingssysteem
Typ av antagningssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Fråga om undervisningen
มี _____________ ไหม
Zijn er _____________ ?
Fråga om undervisningen
การบรรยาย
lezingen
Typ av kurs
การสัมมนา
seminars
Typ av kurs
การกวดวิชา
tutorials
Typ av kurs
การประชุม
conferenties
Typ av kurs
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wanneer worden de examens gehouden?
Fråga när tentorna är
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organiseren jullie ook excursies?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welke programma's bieden jullie aan?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Fråga om finansieringsmöjligheter
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
ค่าเล่าเรียน
inschrijvingsgeld
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
kosten voor levensonderhoud
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
การดูแลเด็ก
kinderopvang
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat