Tyska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Ange att du vill anmäla dig
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kandidatkurs
Grundkurs
Kurs
avancerad kurs
Aufbaukurs
Typ av kurs
doktorandkurs
Doktorandenkurs
Typ av kurs
fulltidskurs
Vollzeitkurs
Typ av kurs
deltidskurs
Teilzeitkurs
Typ av kurs
onlinekurs
Onlinekurs
Typ av kurs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ange hur lång din utbytesperiod är
en termin
ein Semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ett läsår
ein Studienjahr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Används vid ansökan till universitet
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Garanterar universitetet boende?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Innefattar kursen en praktikperiod?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Vilka är språkkraven?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hur fungerar _______ ?
Wie funktioniert das__________?
Fråga efter information om systemet
poängsystemet
Kreditsystem
Typ av system
betygssättningen
Benotungssystem
Typ av antagningssystem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Hur är undervisningen?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Fråga om undervisningen
Finns det _______?
Gibt es_____________?
Fråga om undervisningen
föreläsningar
Vorlesungen
Typ av kurs
seminarier
Seminare
Typ av kurs
handledning
Tutorien
Typ av kurs
konferenser
Konferenzen
Typ av kurs
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
När är tentaperioderna?
Wann finden die Prüfungen statt?
Fråga när tentorna är
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Har universitetet en idrottsanläggning?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Arrangerar skolan också utflykter?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Vilka program erbjuds?
Welche Programme bieten Sie an?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
skolavgifter
Studiengebühren
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
mina levnadskostnader
Lebenshaltungskosten
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
barnomsorg
Kinderbetreuung
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Vilka typer av stipendier finns det?
Welche Stipendien gibt es?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat