Spanska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Ange att du vill anmäla dig
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Me quiero matricular _______________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kandidatkurs
en un grado
Kurs
avancerad kurs
en un posgrado
Typ av kurs
doktorandkurs
en un doctorado
Typ av kurs
fulltidskurs
a tiempo completo
Typ av kurs
deltidskurs
a tiempo parcial
Typ av kurs
onlinekurs
a distancia
Typ av kurs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
en termin
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ett läsår
un curso académico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Används vid ansökan till universitet
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Garanterar universitetet boende?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Innefattar kursen en praktikperiod?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Vilka är språkkraven?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hur fungerar _______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Fråga efter information om systemet
poängsystemet
de créditos
Typ av system
betygssättningen
de notas
Typ av antagningssystem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Hur är undervisningen?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Fråga om undervisningen
Finns det _______?
¿Hay ______________?
Fråga om undervisningen
föreläsningar
clases teóricas
Typ av kurs
seminarier
seminarios
Typ av kurs
handledning
tutorías
Typ av kurs
konferenser
conferencias
Typ av kurs
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
När är tentaperioderna?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fråga när tentorna är
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Har universitetet en idrottsanläggning?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
¿Hay pruebas de nivel?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Arrangerar skolan också utflykter?
¿Organizan también excursiones?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Vilka program erbjuds?
¿Qué programas ofertan?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
skolavgifter
matrícula
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
mina levnadskostnader
gastos personales
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
barnomsorg
manutención de hijos menores
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Vilka typer av stipendier finns det?
¿Qué becas puedo solicitar?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat