Italienska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Vorrei iscrivermi all'università.
Ange att du vill anmäla dig
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kandidatkurs
di laurea triennale
Kurs
avancerad kurs
di laurea magistrale
Typ av kurs
doktorandkurs
di dottorato
Typ av kurs
fulltidskurs
a tempo pieno
Typ av kurs
deltidskurs
part-time
Typ av kurs
onlinekurs
online
Typ av kurs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
en termin
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ett läsår
un anno accademico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Används vid ansökan till universitet
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Garanterar universitetet boende?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Innefattar kursen en praktikperiod?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Vilka är språkkraven?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hur fungerar _______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Fråga efter information om systemet
poängsystemet
crediti
Typ av system
betygssättningen
valutazione
Typ av antagningssystem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Hur är undervisningen?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Fråga om undervisningen
Finns det _______?
Ci sono _______________?
Fråga om undervisningen
föreläsningar
lezioni frontali
Typ av kurs
seminarier
seminari
Typ av kurs
handledning
esercitazioni
Typ av kurs
konferenser
conferenze
Typ av kurs
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
När är tentaperioderna?
Quando si svolgono gli esami?
Fråga när tentorna är
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Har universitetet en idrottsanläggning?
C'è un centro sportivo universitario?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Arrangerar skolan också utflykter?
Organizzate delle escursioni?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Vilka program erbjuds?
Che programmi offrite?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
skolavgifter
le tasse universitarie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
mina levnadskostnader
le spese di sostentamento
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
barnomsorg
i servizi per l'infanzia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Vilka typer av stipendier finns det?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat