Tyska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Ange att du vill anmäla dig
Me quiero matricular _______________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
en un grado
Grundkurs
Kurs
en un posgrado
Aufbaukurs
Typ av kurs
en un doctorado
Doktorandenkurs
Typ av kurs
a tiempo completo
Vollzeitkurs
Typ av kurs
a tiempo parcial
Teilzeitkurs
Typ av kurs
a distancia
Onlinekurs
Typ av kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
ein Semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un curso académico
ein Studienjahr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Används vid ansökan till universitet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Fråga om universitetet erbjuder boende
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
Wie funktioniert das__________?
Fråga efter information om systemet
de créditos
Kreditsystem
Typ av system
de notas
Benotungssystem
Typ av antagningssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Fråga om undervisningen
¿Hay ______________?
Gibt es_____________?
Fråga om undervisningen
clases teóricas
Vorlesungen
Typ av kurs
seminarios
Seminare
Typ av kurs
tutorías
Tutorien
Typ av kurs
conferencias
Konferenzen
Typ av kurs
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Wann finden die Prüfungen statt?
Fråga när tentorna är
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
¿Hay pruebas de nivel?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
¿Organizan también excursiones?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
¿Qué programas ofertan?
Welche Programme bieten Sie an?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Fråga om finansieringsmöjligheter
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
matrícula
Studiengebühren
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
gastos personales
Lebenshaltungskosten
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
manutención de hijos menores
Kinderbetreuung
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
¿Qué becas puedo solicitar?
Welche Stipendien gibt es?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat