Turkiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Ange att du vill anmäla dig
Me quiero matricular _______________.
_____________ ders almak istiyorum.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
en un grado
lisans seviyesinde
Kurs
en un posgrado
lisans üstü seviyesinde
Typ av kurs
en un doctorado
doktora seviyesinde
Typ av kurs
a tiempo completo
tam zamanlı
Typ av kurs
a tiempo parcial
yarı zamanlı
Typ av kurs
a distancia
çevrimiçi
Typ av kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
bir dönem
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un curso académico
bir akademik yıl
Vistelsetid på ett utländskt universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Används vid ansökan till universitet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Fråga om universitetet erbjuder boende
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Fråga efter information om systemet
de créditos
kredi
Typ av system
de notas
notlama
Typ av antagningssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Fråga om undervisningen
¿Hay ______________?
_____________ var mı?
Fråga om undervisningen
clases teóricas
ders
Typ av kurs
seminarios
seminer
Typ av kurs
tutorías
uygulamalı ders
Typ av kurs
conferencias
konferanslar
Typ av kurs
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Sınavlar ne zaman?
Fråga när tentorna är
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
¿Hay pruebas de nivel?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
¿Organizan también excursiones?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
¿Qué programas ofertan?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Fråga om finansieringsmöjligheter
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Necesito ayuda financiera para ______________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
matrícula
harçlar
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
gastos personales
yaşam giderleri
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
manutención de hijos menores
çocuk bakımı
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
¿Qué becas puedo solicitar?
Ne tür burslar mevcut?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat