Tjeckiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ange att du vill anmäla dig
Me quiero matricular _______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
en un grado
bakalářské studium
Kurs
en un posgrado
postgraduální studium
Typ av kurs
en un doctorado
doktorské studium
Typ av kurs
a tiempo completo
prezenční studium
Typ av kurs
a tiempo parcial
kombinované studium
Typ av kurs
a distancia
online
Typ av kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un curso académico
celý akademický rok
Vistelsetid på ett utländskt universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Används vid ansökan till universitet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fråga om universitetet erbjuder boende
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Musím jako výměnný student platit školné?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
Jaký je ____________ systém?
Fråga efter information om systemet
de créditos
kredity
Typ av system
de notas
známkování
Typ av antagningssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Fråga om undervisningen
¿Hay ______________?
Jsou tam _____________ ?
Fråga om undervisningen
clases teóricas
přednášky
Typ av kurs
seminarios
semináře
Typ av kurs
tutorías
konsultace
Typ av kurs
conferencias
konference
Typ av kurs
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kdy jsou zkoušky?
Fråga när tentorna är
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
¿Hay pruebas de nivel?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
¿Organizan también excursiones?
Pořádáte exkurze?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
¿Qué programas ofertan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Fråga om finansieringsmöjligheter
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Necesito ayuda financiera para ______________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
matrícula
školné
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
gastos personales
životní náklady
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
manutención de hijos menores
péče o dítě
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
¿Qué becas puedo solicitar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat