Svenska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ange att du vill anmäla dig
Me quiero matricular _______________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
en un grado
kandidatkurs
Kurs
en un posgrado
avancerad kurs
Typ av kurs
en un doctorado
doktorandkurs
Typ av kurs
a tiempo completo
fulltidskurs
Typ av kurs
a tiempo parcial
deltidskurs
Typ av kurs
a distancia
onlinekurs
Typ av kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
en termin
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un curso académico
ett läsår
Vistelsetid på ett utländskt universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Används vid ansökan till universitet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garanterar universitetet boende?
Fråga om universitetet erbjuder boende
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Vilka är språkkraven?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
Hur fungerar _______ ?
Fråga efter information om systemet
de créditos
poängsystemet
Typ av system
de notas
betygssättningen
Typ av antagningssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Hur är undervisningen?
Fråga om undervisningen
¿Hay ______________?
Finns det _______?
Fråga om undervisningen
clases teóricas
föreläsningar
Typ av kurs
seminarios
seminarier
Typ av kurs
tutorías
handledning
Typ av kurs
conferencias
konferenser
Typ av kurs
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
När är tentaperioderna?
Fråga när tentorna är
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
¿Hay pruebas de nivel?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
¿Organizan también excursiones?
Arrangerar skolan också utflykter?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
¿Qué programas ofertan?
Vilka program erbjuds?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Fråga om finansieringsmöjligheter
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Necesito ayuda financiera para ______________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
matrícula
skolavgifter
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
gastos personales
mina levnadskostnader
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
manutención de hijos menores
barnomsorg
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
¿Qué becas puedo solicitar?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat