Koreanska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ange att du vill anmäla dig
Me quiero matricular _______________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
en un grado
Kurs
en un posgrado
Typ av kurs
en un doctorado
Typ av kurs
a tiempo completo
Typ av kurs
a tiempo parcial
Typ av kurs
a distancia
Typ av kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un curso académico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Används vid ansökan till universitet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fråga om universitetet erbjuder boende
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
Fråga efter information om systemet
de créditos
Typ av system
de notas
Typ av antagningssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Fråga om undervisningen
¿Hay ______________?
Fråga om undervisningen
clases teóricas
Typ av kurs
seminarios
Typ av kurs
tutorías
Typ av kurs
conferencias
Typ av kurs
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fråga när tentorna är
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
¿Hay pruebas de nivel?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
¿Organizan también excursiones?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
¿Qué programas ofertan?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Fråga om finansieringsmöjligheter
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
matrícula
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
gastos personales
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
manutención de hijos menores
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
¿Qué becas puedo solicitar?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat