Kinesiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
我想要进入大学学习。
Ange att du vill anmäla dig
Me quiero matricular _______________.
我想要申请______________课程。
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
en un grado
本科生
Kurs
en un posgrado
研究生
Typ av kurs
en un doctorado
博士生
Typ av kurs
a tiempo completo
全日制
Typ av kurs
a tiempo parcial
非全日
Typ av kurs
a distancia
网上课程
Typ av kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
一学期
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un curso académico
一学年
Vistelsetid på ett utländskt universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
请问学生工作有什么限制?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
我需要提供材料原件还是复印件?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
请问该所大学的入学要求是什么?
Används vid ansökan till universitet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
请问大学能保证我的住宿吗?
Fråga om universitetet erbjuder boende
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
课程内容涵盖实习吗?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
对【语言】的要求是什么?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Fråga efter information om systemet
de créditos
学分制
Typ av system
de notas
打分制
Typ av antagningssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
这里的教学风格是什么样的?
Fråga om undervisningen
¿Hay ______________?
这里有_____________?
Fråga om undervisningen
clases teóricas
讲座
Typ av kurs
seminarios
研讨会
Typ av kurs
tutorías
个别辅导
Typ av kurs
conferencias
会议
Typ av kurs
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
暑期学校提供哪些课程呢?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
考试何时举行?
Fråga när tentorna är
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
大学里有体育馆吗?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
我如何加入学生组织?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
我在这里可以学习什么语言?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
¿Hay pruebas de nivel?
有没有水平测试来评估我的水平?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
您有课程的详细介绍吗?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
一个班级里最多有多少个学生?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
¿Qué instalaciones tiene el centro?
贵校都有哪些设施?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
¿Organizan también excursiones?
请问你们安排郊游吗?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
¿Qué programas ofertan?
你们提供哪些项目呢?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
我想了解关于助学金的信息。
Fråga om finansieringsmöjligheter
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
有哪些组织可以资助我的学习?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Necesito ayuda financiera para ______________.
我需要 ____________的财政补贴。
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
matrícula
学费
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
gastos personales
生活费用
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
manutención de hijos menores
儿童托管
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
¿Qué becas puedo solicitar?
请问有哪些奖学金?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat