Grekiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ange att du vill anmäla dig
Me quiero matricular _______________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
en un grado
ένα προπτυχιακό
Kurs
en un posgrado
ένα μεταπτυχιακό
Typ av kurs
en un doctorado
ένα διδακτορικό
Typ av kurs
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Typ av kurs
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Typ av kurs
a distancia
εξ αποστάσεως
Typ av kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
ένα εξάμηνο
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un curso académico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Vistelsetid på ett utländskt universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Används vid ansökan till universitet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Fråga om du får ett formellt erbjudande
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Fråga om universitetet erbjuder boende
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Fråga efter information om systemet
de créditos
πόντων
Typ av system
de notas
βαθμολόγησης
Typ av antagningssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Fråga om undervisningen
¿Hay ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Fråga om undervisningen
clases teóricas
διαλέξεις
Typ av kurs
seminarios
σεμινάρια
Typ av kurs
tutorías
προγράμματα εκμάθησης
Typ av kurs
conferencias
συνέδρια
Typ av kurs
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Fråga när tentorna är
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Fråga var du kan hitta information om kurserna
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
¿Hay pruebas de nivel?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
¿Organizan también excursiones?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
¿Qué programas ofertan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Fråga om finansieringsmöjligheter
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Necesito ayuda financiera para ______________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
matrícula
δίδακτρα
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
gastos personales
τα έξοδα διαβίωσής μου
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
manutención de hijos menores
τη φροντίδα των παιδιών
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
¿Qué becas puedo solicitar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat