Finska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Ange att du vill anmäla dig
Me quiero matricular _______________.
Haluan hakea ________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
en un grado
kandidaatin ohjelmaan
Kurs
en un posgrado
jatko-opintoihin
Typ av kurs
en un doctorado
tohtorin ohjelmaan
Typ av kurs
a tiempo completo
täysiaikaiseen ohjelmaan
Typ av kurs
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kurs
a distancia
verkossa käytävään ohjelmaan
Typ av kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
lukukauden
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un curso académico
lukuvuoden
Vistelsetid på ett utländskt universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Används vid ansökan till universitet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Fråga om universitetet erbjuder boende
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Fråga efter information om systemet
de créditos
opintopiste
Typ av system
de notas
arvosana
Typ av antagningssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Fråga om undervisningen
¿Hay ______________?
Onko teillä ________?
Fråga om undervisningen
clases teóricas
luentoja
Typ av kurs
seminarios
seminaareja
Typ av kurs
tutorías
pienryhmäopetusta
Typ av kurs
conferencias
konferensseja
Typ av kurs
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Koska tentit ovat?
Fråga när tentorna är
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
¿Hay pruebas de nivel?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
¿Organizan también excursiones?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
¿Qué programas ofertan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Fråga om finansieringsmöjligheter
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Necesito ayuda financiera para ______________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
matrícula
lukukausimaksut
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
gastos personales
elinkustannukseni
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
manutención de hijos menores
lastenhoito
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
¿Qué becas puedo solicitar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat