Svenska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ange att du vill anmäla dig
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
бакалавриат
kandidatkurs
Kurs
аспирантура
avancerad kurs
Typ av kurs
докторат/профессура
doktorandkurs
Typ av kurs
очная форма
fulltidskurs
Typ av kurs
заочная форма
deltidskurs
Typ av kurs
онлайн обучение
onlinekurs
Typ av kurs
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
семестр
en termin
Vistelsetid på ett utländskt universitet
академический год
ett läsår
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Какие ограничения на работу для студентов?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Каковы требования для поступления в университет?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Används vid ansökan till universitet
Вы пришлете мне формальное предложение?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Университет гарантирует предоставление жилья?
Garanterar universitetet boende?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Курс включает в себя период стажировки?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Каковы требования знания [язык] языка?
Vilka är språkkraven?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Какова система_____________?
Hur fungerar _______ ?
Fråga efter information om systemet
кредитов
poängsystemet
Typ av system
оценок
betygssättningen
Typ av antagningssystem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Каков стиль преподавания?
Hur är undervisningen?
Fråga om undervisningen
Там есть___________?
Finns det _______?
Fråga om undervisningen
лекции
föreläsningar
Typ av kurs
семинары
seminarier
Typ av kurs
учебные материалы
handledning
Typ av kurs
конференции
konferenser
Typ av kurs
Какие курсы предлагаются летними школами?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Когда проходят экзамены?
När är tentaperioderna?
Fråga när tentorna är
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
В университете есть спортивный центр?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
У вас есть детальное описание курса?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Каково максимальное количество студентов в группе?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Вы организовываете экскурсии?
Arrangerar skolan också utflykter?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Какие программы вы предлагаете?
Vilka program erbjuds?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
плата за обучение
skolavgifter
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
расходы на жизнь
mina levnadskostnader
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
уход за ребенком
barnomsorg
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Какие виды стипендий доступны?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat