Italienska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Vorrei iscrivermi all'università.
Ange att du vill anmäla dig
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
бакалавриат
di laurea triennale
Kurs
аспирантура
di laurea magistrale
Typ av kurs
докторат/профессура
di dottorato
Typ av kurs
очная форма
a tempo pieno
Typ av kurs
заочная форма
part-time
Typ av kurs
онлайн обучение
online
Typ av kurs
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
семестр
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
академический год
un anno accademico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Какие ограничения на работу для студентов?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Каковы требования для поступления в университет?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Används vid ansökan till universitet
Вы пришлете мне формальное предложение?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Университет гарантирует предоставление жилья?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Курс включает в себя период стажировки?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Каковы требования знания [язык] языка?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Какова система_____________?
Come funziona il sistema di __________?
Fråga efter information om systemet
кредитов
crediti
Typ av system
оценок
valutazione
Typ av antagningssystem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Каков стиль преподавания?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Fråga om undervisningen
Там есть___________?
Ci sono _______________?
Fråga om undervisningen
лекции
lezioni frontali
Typ av kurs
семинары
seminari
Typ av kurs
учебные материалы
esercitazioni
Typ av kurs
конференции
conferenze
Typ av kurs
Какие курсы предлагаются летними школами?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Когда проходят экзамены?
Quando si svolgono gli esami?
Fråga när tentorna är
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
В университете есть спортивный центр?
C'è un centro sportivo universitario?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Qual è il costo della vita a [città]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
У вас есть детальное описание курса?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Каково максимальное количество студентов в группе?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Вы организовываете экскурсии?
Organizzate delle escursioni?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Какие программы вы предлагаете?
Che programmi offrite?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
плата за обучение
le tasse universitarie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
расходы на жизнь
le spese di sostentamento
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
уход за ребенком
i servizi per l'infanzia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Какие виды стипендий доступны?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat