Thailändska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Gostaria de me matricular em uma universidade.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ange att du vill anmäla dig
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
graduação
ปริญญาตรี
Kurs
pós-graduação
บัณฑิตวิทยาลัย
Typ av kurs
PhD
ปริญญาเอก
Typ av kurs
tempo integral
เต็มเวลา
Typ av kurs
meio período
นอกเวลา
Typ av kurs
online
ออนไลน์
Typ av kurs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ange hur lång din utbytesperiod är
um semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
um ano acadêmico
หนึ่งปีการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Används vid ansökan till universitet
Vou receber uma proposta formal?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fråga om du får ett formellt erbjudande
A universidade também oferece acomodação?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fråga om universitetet erbjuder boende
O curso também inclui um período de estágio?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Como é o sistema de ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Fråga efter information om systemet
crédito
หน่วยกิตวิชา
Typ av system
notas
การให้คะแนน
Typ av antagningssystem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Qual é o estilo de ensino?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Fråga om undervisningen
São _____________ ?
มี _____________ ไหม
Fråga om undervisningen
aulas expositivas
การบรรยาย
Typ av kurs
seminários
การสัมมนา
Typ av kurs
tutoriais
การกวดวิชา
Typ av kurs
conferências
การประชุม
Typ av kurs
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quando acontecem as provas?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fråga när tentorna är
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Há um complexo esportivo aqui?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quais línguas posso estudar em sua escola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Qual é o número máximo de alunos por classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quais são as comodidades da escola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Vocês também organizam excursões?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Quais programas vocês oferecem?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
mensalidades
ค่าเล่าเรียน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
despesas de subsistência
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
cuidados infantis
การดูแลเด็ก
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat