Nederländska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Ange att du vill anmäla dig
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
graduação
een bacheloropleiding
Kurs
pós-graduação
een postgraduaat
Typ av kurs
PhD
een doctoraat
Typ av kurs
tempo integral
een voltijdse opleiding
Typ av kurs
meio período
een deeltijdse opleiding
Typ av kurs
online
een online cursus
Typ av kurs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
um semestre
een semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
um ano acadêmico
een academisch jaar
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Används vid ansökan till universitet
Vou receber uma proposta formal?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
A universidade também oferece acomodação?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Fråga om universitetet erbjuder boende
O curso também inclui um período de estágio?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Como é o sistema de ____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Fråga efter information om systemet
crédito
creditsysteem
Typ av system
notas
beoordelingssysteem
Typ av antagningssystem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Qual é o estilo de ensino?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Fråga om undervisningen
São _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Fråga om undervisningen
aulas expositivas
lezingen
Typ av kurs
seminários
seminars
Typ av kurs
tutoriais
tutorials
Typ av kurs
conferências
conferenties
Typ av kurs
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quando acontecem as provas?
Wanneer worden de examens gehouden?
Fråga när tentorna är
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Há um complexo esportivo aqui?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quais são as comodidades da escola?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Vocês também organizam excursões?
Organiseren jullie ook excursies?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Quais programas vocês oferecem?
Welke programma's bieden jullie aan?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
mensalidades
inschrijvingsgeld
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
despesas de subsistência
kosten voor levensonderhoud
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
cuidados infantis
kinderopvang
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat