Finska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Ange att du vill anmäla dig
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Haluan hakea ________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
graduação
kandidaatin ohjelmaan
Kurs
pós-graduação
jatko-opintoihin
Typ av kurs
PhD
tohtorin ohjelmaan
Typ av kurs
tempo integral
täysiaikaiseen ohjelmaan
Typ av kurs
meio período
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kurs
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Typ av kurs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
um semestre
lukukauden
Vistelsetid på ett utländskt universitet
um ano acadêmico
lukuvuoden
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Används vid ansökan till universitet
Vou receber uma proposta formal?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
A universidade também oferece acomodação?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Fråga om universitetet erbjuder boende
O curso também inclui um período de estágio?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Como é o sistema de ____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Fråga efter information om systemet
crédito
opintopiste
Typ av system
notas
arvosana
Typ av antagningssystem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Qual é o estilo de ensino?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Fråga om undervisningen
São _____________ ?
Onko teillä ________?
Fråga om undervisningen
aulas expositivas
luentoja
Typ av kurs
seminários
seminaareja
Typ av kurs
tutoriais
pienryhmäopetusta
Typ av kurs
conferências
konferensseja
Typ av kurs
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quando acontecem as provas?
Koska tentit ovat?
Fråga när tentorna är
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Há um complexo esportivo aqui?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quais são as comodidades da escola?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Vocês também organizam excursões?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Quais programas vocês oferecem?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
mensalidades
lukukausimaksut
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
despesas de subsistência
elinkustannukseni
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
cuidados infantis
lastenhoito
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat