Spanska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Ange att du vill anmäla dig
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
studia licencjackie
en un grado
Kurs
studia magisterskie
en un posgrado
Typ av kurs
studia doktoranckie
en un doctorado
Typ av kurs
studia dzienne
a tiempo completo
Typ av kurs
studia zaoczne
a tiempo parcial
Typ av kurs
studia przez internet
a distancia
Typ av kurs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
cały rok akademicki
un curso académico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Används vid ansökan till universitet
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Fråga efter information om systemet
punktowy
de créditos
Typ av system
oceniania
de notas
Typ av antagningssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Fråga om undervisningen
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Fråga om undervisningen
wykłady
clases teóricas
Typ av kurs
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Typ av kurs
konsultacje
tutorías
Typ av kurs
konferencje
conferencias
Typ av kurs
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fråga när tentorna är
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat