Kinesiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Ange att du vill anmäla dig
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
een bacheloropleiding
本科生
Kurs
een postgraduaat
研究生
Typ av kurs
een doctoraat
博士生
Typ av kurs
een voltijdse opleiding
全日制
Typ av kurs
een deeltijdse opleiding
非全日
Typ av kurs
een online cursus
网上课程
Typ av kurs
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Ange hur lång din utbytesperiod är
een semester
一学期
Vistelsetid på ett utländskt universitet
een academisch jaar
一学年
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Används vid ansökan till universitet
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Fråga efter information om systemet
creditsysteem
学分制
Typ av system
beoordelingssysteem
打分制
Typ av antagningssystem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Fråga om undervisningen
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Fråga om undervisningen
lezingen
讲座
Typ av kurs
seminars
研讨会
Typ av kurs
tutorials
个别辅导
Typ av kurs
conferenties
会议
Typ av kurs
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Fråga när tentorna är
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Fråga om finansieringsmöjligheter
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
inschrijvingsgeld
学费
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
kinderopvang
儿童托管
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat