Grekiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ange att du vill anmäla dig
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
een bacheloropleiding
ένα προπτυχιακό
Kurs
een postgraduaat
ένα μεταπτυχιακό
Typ av kurs
een doctoraat
ένα διδακτορικό
Typ av kurs
een voltijdse opleiding
πλήρους απασχόλησης
Typ av kurs
een deeltijdse opleiding
μερικής απασχόλησης
Typ av kurs
een online cursus
εξ αποστάσεως
Typ av kurs
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
een semester
ένα εξάμηνο
Vistelsetid på ett utländskt universitet
een academisch jaar
ένα ακαδημαϊκό έτος
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Används vid ansökan till universitet
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Fråga om universitetet erbjuder boende
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hoe werkt het ____________ systeem?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Fråga efter information om systemet
creditsysteem
πόντων
Typ av system
beoordelingssysteem
βαθμολόγησης
Typ av antagningssystem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Fråga om undervisningen
Zijn er _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Fråga om undervisningen
lezingen
διαλέξεις
Typ av kurs
seminars
σεμινάρια
Typ av kurs
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Typ av kurs
conferenties
συνέδρια
Typ av kurs
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Wanneer worden de examens gehouden?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Fråga när tentorna är
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Organiseren jullie ook excursies?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Welke programma's bieden jullie aan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
inschrijvingsgeld
δίδακτρα
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
kosten voor levensonderhoud
τα έξοδα διαβίωσής μου
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
kinderopvang
τη φροντίδα των παιδιών
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat