Italienska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

我想要进入大学学习。
Vorrei iscrivermi all'università.
Ange att du vill anmäla dig
我想要申请______________课程。
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
本科生
di laurea triennale
Kurs
研究生
di laurea magistrale
Typ av kurs
博士生
di dottorato
Typ av kurs
全日制
a tempo pieno
Typ av kurs
非全日
part-time
Typ av kurs
网上课程
online
Typ av kurs
我想要在这所大学学习___________。
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
一学期
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
一学年
un anno accademico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
请问学生工作有什么限制?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
我需要提供材料原件还是复印件?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
请问该所大学的入学要求是什么?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Används vid ansökan till universitet
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
请问大学能保证我的住宿吗?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Fråga om universitetet erbjuder boende
课程内容涵盖实习吗?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
我如何才能查看我的申请进程呢?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
对【语言】的要求是什么?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Come funziona il sistema di __________?
Fråga efter information om systemet
学分制
crediti
Typ av system
打分制
valutazione
Typ av antagningssystem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
这里的教学风格是什么样的?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Fråga om undervisningen
这里有_____________?
Ci sono _______________?
Fråga om undervisningen
讲座
lezioni frontali
Typ av kurs
研讨会
seminari
Typ av kurs
个别辅导
esercitazioni
Typ av kurs
会议
conferenze
Typ av kurs
暑期学校提供哪些课程呢?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
考试何时举行?
Quando si svolgono gli esami?
Fråga när tentorna är
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
大学里有体育馆吗?
C'è un centro sportivo universitario?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
我如何加入学生组织?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Qual è il costo della vita a [città]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

我在这里可以学习什么语言?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
有没有水平测试来评估我的水平?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
您有课程的详细介绍吗?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
一个班级里最多有多少个学生?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
贵校都有哪些设施?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
请问你们安排郊游吗?
Organizzate delle escursioni?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
你们提供哪些项目呢?
Che programmi offrite?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

我想了解关于助学金的信息。
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Fråga om finansieringsmöjligheter
有哪些组织可以资助我的学习?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
我需要 ____________的财政补贴。
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
学费
le tasse universitarie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
生活费用
le spese di sostentamento
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
儿童托管
i servizi per l'infanzia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
请问有哪些奖学金?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat