Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Vorrei iscrivermi all'università.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Ange att du vill anmäla dig
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
di laurea triennale
đại học
Kurs
di laurea magistrale
thạc sỹ
Typ av kurs
di dottorato
tiến sĩ
Typ av kurs
a tempo pieno
toàn thời gian
Typ av kurs
part-time
bán thời gian
Typ av kurs
online
trực tuyến
Typ av kurs
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
một kì
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un anno accademico
một năm học
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Används vid ansökan till universitet
Mi invierete una lettera di ammissione?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
L'università garantisce anche l'alloggio?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Che livello di [lingua] è richiesto?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Come funziona il sistema di __________?
Hệ thống _________ như thế nào?
Fråga efter information om systemet
crediti
tín chỉ
Typ av system
valutazione
chấm điểm
Typ av antagningssystem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Fråga om undervisningen
Ci sono _______________?
Có_________ hay không?
Fråga om undervisningen
lezioni frontali
bài giảng
Typ av kurs
seminari
hội thảo
Typ av kurs
esercitazioni
hướng dẫn riêng
Typ av kurs
conferenze
hội nghị
Typ av kurs
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Có những khóa học mùa hè nào?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quando si svolgono gli esami?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Fråga när tentorna är
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
C'è un centro sportivo universitario?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Qual è il costo della vita a [città]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Organizzate delle escursioni?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Che programmi offrite?
Có những chương trình nào?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
le tasse universitarie
học phí
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
le spese di sostentamento
chi phí sinh hoạt
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
i servizi per l'infanzia
chăm sóc trẻ em
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat