Thailändska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Vorrei iscrivermi all'università.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ange att du vill anmäla dig
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
di laurea triennale
ปริญญาตรี
Kurs
di laurea magistrale
บัณฑิตวิทยาลัย
Typ av kurs
di dottorato
ปริญญาเอก
Typ av kurs
a tempo pieno
เต็มเวลา
Typ av kurs
part-time
นอกเวลา
Typ av kurs
online
ออนไลน์
Typ av kurs
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un anno accademico
หนึ่งปีการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Används vid ansökan till universitet
Mi invierete una lettera di ammissione?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fråga om du får ett formellt erbjudande
L'università garantisce anche l'alloggio?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fråga om universitetet erbjuder boende
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Che livello di [lingua] è richiesto?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Come funziona il sistema di __________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Fråga efter information om systemet
crediti
หน่วยกิตวิชา
Typ av system
valutazione
การให้คะแนน
Typ av antagningssystem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Quali sono i metodi d'insegnamento?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Fråga om undervisningen
Ci sono _______________?
มี _____________ ไหม
Fråga om undervisningen
lezioni frontali
การบรรยาย
Typ av kurs
seminari
การสัมมนา
Typ av kurs
esercitazioni
การกวดวิชา
Typ av kurs
conferenze
การประชุม
Typ av kurs
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quando si svolgono gli esami?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fråga när tentorna är
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fråga var du kan hitta information om kurserna
C'è un centro sportivo universitario?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Come posso unirmi ai club studenteschi?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Qual è il costo della vita a [città]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Organizzate delle escursioni?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Che programmi offrite?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quali enti possono finanziare i miei studi?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
le tasse universitarie
ค่าเล่าเรียน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
le spese di sostentamento
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
i servizi per l'infanzia
การดูแลเด็ก
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat