Kinesiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Vorrei iscrivermi all'università.
我想要进入大学学习。
Ange att du vill anmäla dig
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
我想要申请______________课程。
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
di laurea triennale
本科生
Kurs
di laurea magistrale
研究生
Typ av kurs
di dottorato
博士生
Typ av kurs
a tempo pieno
全日制
Typ av kurs
part-time
非全日
Typ av kurs
online
网上课程
Typ av kurs
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
我想要在这所大学学习___________。
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
一学期
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un anno accademico
一学年
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
请问学生工作有什么限制?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
请问该所大学的入学要求是什么?
Används vid ansökan till universitet
Mi invierete una lettera di ammissione?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
L'università garantisce anche l'alloggio?
请问大学能保证我的住宿吗?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
课程内容涵盖实习吗?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Che livello di [lingua] è richiesto?
对【语言】的要求是什么?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Come funziona il sistema di __________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Fråga efter information om systemet
crediti
学分制
Typ av system
valutazione
打分制
Typ av antagningssystem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Quali sono i metodi d'insegnamento?
这里的教学风格是什么样的?
Fråga om undervisningen
Ci sono _______________?
这里有_____________?
Fråga om undervisningen
lezioni frontali
讲座
Typ av kurs
seminari
研讨会
Typ av kurs
esercitazioni
个别辅导
Typ av kurs
conferenze
会议
Typ av kurs
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
暑期学校提供哪些课程呢?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quando si svolgono gli esami?
考试何时举行?
Fråga när tentorna är
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
C'è un centro sportivo universitario?
大学里有体育馆吗?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Come posso unirmi ai club studenteschi?
我如何加入学生组织?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Qual è il costo della vita a [città]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
我在这里可以学习什么语言?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
有没有水平测试来评估我的水平?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
您有课程的详细介绍吗?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
一个班级里最多有多少个学生?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
贵校都有哪些设施?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Organizzate delle escursioni?
请问你们安排郊游吗?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Che programmi offrite?
你们提供哪些项目呢?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
我想了解关于助学金的信息。
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quali enti possono finanziare i miei studi?
有哪些组织可以资助我的学习?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
我需要 ____________的财政补贴。
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
le tasse universitarie
学费
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
le spese di sostentamento
生活费用
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
i servizi per l'infanzia
儿童托管
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
请问有哪些奖学金?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat