Grekiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Vorrei iscrivermi all'università.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ange att du vill anmäla dig
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
di laurea triennale
ένα προπτυχιακό
Kurs
di laurea magistrale
ένα μεταπτυχιακό
Typ av kurs
di dottorato
ένα διδακτορικό
Typ av kurs
a tempo pieno
πλήρους απασχόλησης
Typ av kurs
part-time
μερικής απασχόλησης
Typ av kurs
online
εξ αποστάσεως
Typ av kurs
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
ένα εξάμηνο
Vistelsetid på ett utländskt universitet
un anno accademico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Används vid ansökan till universitet
Mi invierete una lettera di ammissione?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Fråga om du får ett formellt erbjudande
L'università garantisce anche l'alloggio?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Fråga om universitetet erbjuder boende
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Che livello di [lingua] è richiesto?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Come funziona il sistema di __________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Fråga efter information om systemet
crediti
πόντων
Typ av system
valutazione
βαθμολόγησης
Typ av antagningssystem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Fråga om undervisningen
Ci sono _______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Fråga om undervisningen
lezioni frontali
διαλέξεις
Typ av kurs
seminari
σεμινάρια
Typ av kurs
esercitazioni
προγράμματα εκμάθησης
Typ av kurs
conferenze
συνέδρια
Typ av kurs
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quando si svolgono gli esami?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Fråga när tentorna är
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Fråga var du kan hitta information om kurserna
C'è un centro sportivo universitario?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Qual è il costo della vita a [città]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Organizzate delle escursioni?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Che programmi offrite?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
le tasse universitarie
δίδακτρα
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
le spese di sostentamento
τα έξοδα διαβίωσής μου
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
i servizi per l'infanzia
τη φροντίδα των παιδιών
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat