Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
đại học
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
thạc sỹ
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
tiến sĩ
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
toàn thời gian
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
bán thời gian
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
trực tuyến
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
một kì
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
một năm học
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hệ thống _________ như thế nào?
Fråga efter information om systemet
πόντων
tín chỉ
Typ av system
βαθμολόγησης
chấm điểm
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Có_________ hay không?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
bài giảng
Typ av kurs
σεμινάρια
hội thảo
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
hướng dẫn riêng
Typ av kurs
συνέδρια
hội nghị
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Có những khóa học mùa hè nào?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Có những chương trình nào?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
học phí
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
chi phí sinh hoạt
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
chăm sóc trẻ em
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Có những loại học bổng nào hiện có?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat