Svenska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
kandidatkurs
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
avancerad kurs
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
doktorandkurs
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
fulltidskurs
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
deltidskurs
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
onlinekurs
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
en termin
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
ett läsår
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garanterar universitetet boende?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Vilka är språkkraven?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hur fungerar _______ ?
Fråga efter information om systemet
πόντων
poängsystemet
Typ av system
βαθμολόγησης
betygssättningen
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Hur är undervisningen?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Finns det _______?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
föreläsningar
Typ av kurs
σεμινάρια
seminarier
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
handledning
Typ av kurs
συνέδρια
konferenser
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
När är tentaperioderna?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Arrangerar skolan också utflykter?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vilka program erbjuds?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
skolavgifter
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
mina levnadskostnader
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
barnomsorg
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vilka typer av stipendier finns det?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat