Kinesiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
我想要进入大学学习。
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
我想要申请______________课程。
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
本科生
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
研究生
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
博士生
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
全日制
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
非全日
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
网上课程
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
一学期
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
一学年
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
请问学生工作有什么限制?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
我需要提供材料原件还是复印件?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
请问该所大学的入学要求是什么?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
请问大学能保证我的住宿吗?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
课程内容涵盖实习吗?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
对【语言】的要求是什么?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Fråga efter information om systemet
πόντων
学分制
Typ av system
βαθμολόγησης
打分制
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
这里的教学风格是什么样的?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
这里有_____________?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
讲座
Typ av kurs
σεμινάρια
研讨会
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
个别辅导
Typ av kurs
συνέδρια
会议
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
暑期学校提供哪些课程呢?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
考试何时举行?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
大学里有体育馆吗?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
我如何加入学生组织?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
我在这里可以学习什么语言?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
有没有水平测试来评估我的水平?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
您有课程的详细介绍吗?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
一个班级里最多有多少个学生?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
贵校都有哪些设施?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
请问你们安排郊游吗?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
你们提供哪些项目呢?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
我想了解关于助学金的信息。
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
有哪些组织可以资助我的学习?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
学费
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
生活费用
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
儿童托管
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
请问有哪些奖学金?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat