Finska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Haluan hakea ________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
kandidaatin ohjelmaan
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
jatko-opintoihin
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
tohtorin ohjelmaan
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
täysiaikaiseen ohjelmaan
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
verkossa käytävään ohjelmaan
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
lukukauden
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
lukuvuoden
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Fråga efter information om systemet
πόντων
opintopiste
Typ av system
βαθμολόγησης
arvosana
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Onko teillä ________?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
luentoja
Typ av kurs
σεμινάρια
seminaareja
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
pienryhmäopetusta
Typ av kurs
συνέδρια
konferensseja
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Koska tentit ovat?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
lukukausimaksut
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
elinkustannukseni
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
lastenhoito
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat