Esperanto | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Mi volas apliki por_____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
kurso por studentoj
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
kurso por postdiplomaj studentoj
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
kurso por Ph.D.
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
plentempa kurso
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
parttempa kurso
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
enreta kurso
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
semestro
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
akademia jaro
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Fråga efter information om systemet
πόντων
de kredito
Typ av system
βαθμολόγησης
de noto
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kiom estas la instrua stilo?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Ĉu estas ______________?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
lekcioj
Typ av kurs
σεμινάρια
seminarioj
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
lerniloj
Typ av kurs
συνέδρια
konferencoj
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiam estas la ekzamenoj?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Ĉu estas universitata sportejo?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kio programojn vi proponas?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
instrudepagoj
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
miaj vivelspezoj
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
infanzorgado
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat