Engelska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
I would like to enroll at a university.
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
I want to apply for _____________ course.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
an undergraduate
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
a postgraduate
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
a PhD
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
a full-time
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
a part-time
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
an online
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
a semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
an academic year
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
What are the work restrictions for students?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
What are the entry requirements of the university?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Are you going to send me a formal offer?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Does the university guarantee accommodation as well?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Does the course involve an internship as well?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
How can I track the progress of my application?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
What are the [language] language requirements?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
What is the ____________ system like?
Fråga efter information om systemet
πόντων
credit
Typ av system
βαθμολόγησης
marking
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
What is the teaching style like?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Are there _____________ ?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
lectures
Typ av kurs
σεμινάρια
seminars
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Typ av kurs
συνέδρια
conferences
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
What courses are offered by summer schools?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
When are the exams held?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Where can I find information about all the courses available?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Is there a university sports center?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
How can I join student societies?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
What are the estimated living costs in [city]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
What languages can I study at your school?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is there a placement test to assess my level?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Do you have a detailed description of the course?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
What is the maximum number of students in a class?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
What facilities are there in your school?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Do you also arrange excursions?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
What programs do you offer?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
I am here to inquire about funding opportunities.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Which bodies can fund my studies?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
I need financial help for ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
tuition fees
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
my living expenses
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
childcare
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
What kinds of scholarships are available?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Where can I get a certificate of equivalency?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat