Tjeckiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ange att du vill anmäla dig
Je voudrais m'inscrire à _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
une formation du premier cycle
bakalářské studium
Kurs
une formation du second cycle
postgraduální studium
Typ av kurs
un doctorat
doktorské studium
Typ av kurs
une formation à temps plein
prezenční studium
Typ av kurs
une formation à temps partiel
kombinované studium
Typ av kurs
une formation en ligne
online
Typ av kurs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
une année académique
celý akademický rok
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Används vid ansökan till universitet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Le logement est assuré par l'université ?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Musím jako výměnný student platit školné?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Fråga efter information om systemet
de crédits
kredity
Typ av system
de notation
známkování
Typ av antagningssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Fråga om undervisningen
Y a-t-il ______ ?
Jsou tam _____________ ?
Fråga om undervisningen
des cours magistraux
přednášky
Typ av kurs
des séminaires
semináře
Typ av kurs
des travaux dirigés
konsultace
Typ av kurs
des conférences
konference
Typ av kurs
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kdy jsou zkoušky?
Fråga när tentorna är
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Pořádáte exkurze?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Quels programmes offrez-vous ?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
les frais d'inscription
školné
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
les frais de subsistance
životní náklady
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
la garde d'enfants
péče o dítě
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quels types de bourse sont disponibles ?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat