Thailändska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ange att du vill anmäla dig
Je voudrais m'inscrire à _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
une formation du premier cycle
ปริญญาตรี
Kurs
une formation du second cycle
บัณฑิตวิทยาลัย
Typ av kurs
un doctorat
ปริญญาเอก
Typ av kurs
une formation à temps plein
เต็มเวลา
Typ av kurs
une formation à temps partiel
นอกเวลา
Typ av kurs
une formation en ligne
ออนไลน์
Typ av kurs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
une année académique
หนึ่งปีการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Används vid ansökan till universitet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Le logement est assuré par l'université ?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fråga om universitetet erbjuder boende
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Quel niveau en [langue] est demandé ?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Fråga efter information om systemet
de crédits
หน่วยกิตวิชา
Typ av system
de notation
การให้คะแนน
Typ av antagningssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Fråga om undervisningen
Y a-t-il ______ ?
มี _____________ ไหม
Fråga om undervisningen
des cours magistraux
การบรรยาย
Typ av kurs
des séminaires
การสัมมนา
Typ av kurs
des travaux dirigés
การกวดวิชา
Typ av kurs
des conférences
การประชุม
Typ av kurs
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fråga när tentorna är
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Est-ce que vous organisez des excursions ?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Quels programmes offrez-vous ?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
les frais d'inscription
ค่าเล่าเรียน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
les frais de subsistance
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
la garde d'enfants
การดูแลเด็ก
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quels types de bourse sont disponibles ?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat