Svenska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ange att du vill anmäla dig
Je voudrais m'inscrire à _________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
une formation du premier cycle
kandidatkurs
Kurs
une formation du second cycle
avancerad kurs
Typ av kurs
un doctorat
doktorandkurs
Typ av kurs
une formation à temps plein
fulltidskurs
Typ av kurs
une formation à temps partiel
deltidskurs
Typ av kurs
une formation en ligne
onlinekurs
Typ av kurs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
en termin
Vistelsetid på ett utländskt universitet
une année académique
ett läsår
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Används vid ansökan till universitet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Le logement est assuré par l'université ?
Garanterar universitetet boende?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Vilka är språkkraven?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
Hur fungerar _______ ?
Fråga efter information om systemet
de crédits
poängsystemet
Typ av system
de notation
betygssättningen
Typ av antagningssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Hur är undervisningen?
Fråga om undervisningen
Y a-t-il ______ ?
Finns det _______?
Fråga om undervisningen
des cours magistraux
föreläsningar
Typ av kurs
des séminaires
seminarier
Typ av kurs
des travaux dirigés
handledning
Typ av kurs
des conférences
konferenser
Typ av kurs
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
När är tentaperioderna?
Fråga när tentorna är
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Arrangerar skolan också utflykter?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Quels programmes offrez-vous ?
Vilka program erbjuds?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
les frais d'inscription
skolavgifter
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
les frais de subsistance
mina levnadskostnader
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
la garde d'enfants
barnomsorg
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat