Koreanska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Ange att du vill anmäla dig
Je voudrais m'inscrire à _________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
une formation du premier cycle
Kurs
une formation du second cycle
Typ av kurs
un doctorat
Typ av kurs
une formation à temps plein
Typ av kurs
une formation à temps partiel
Typ av kurs
une formation en ligne
Typ av kurs
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
une année académique
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Används vid ansökan till universitet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Le logement est assuré par l'université ?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
Fråga efter information om systemet
de crédits
Typ av system
de notation
Typ av antagningssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Fråga om undervisningen
Y a-t-il ______ ?
Fråga om undervisningen
des cours magistraux
Typ av kurs
des séminaires
Typ av kurs
des travaux dirigés
Typ av kurs
des conférences
Typ av kurs
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Fråga när tentorna är
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Quels programmes offrez-vous ?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Fråga om finansieringsmöjligheter
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
les frais d'inscription
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
les frais de subsistance
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
la garde d'enfants
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Quels types de bourse sont disponibles ?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat