Thailändska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Haluaisin hakea yliopistoon.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ange att du vill anmäla dig
Haluan hakea ________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kandidaatin ohjelmaan
ปริญญาตรี
Kurs
jatko-opintoihin
บัณฑิตวิทยาลัย
Typ av kurs
tohtorin ohjelmaan
ปริญญาเอก
Typ av kurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
เต็มเวลา
Typ av kurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
นอกเวลา
Typ av kurs
verkossa käytävään ohjelmaan
ออนไลน์
Typ av kurs
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ange hur lång din utbytesperiod är
lukukauden
หนึ่งภาคการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
lukuvuoden
หนึ่งปีการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Används vid ansökan till universitet
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fråga om universitetet erbjuder boende
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Miten _______ -järjestelmä toimii?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Fråga efter information om systemet
opintopiste
หน่วยกิตวิชา
Typ av system
arvosana
การให้คะแนน
Typ av antagningssystem
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Minkälainen opetustyyli teillä on?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Fråga om undervisningen
Onko teillä ________?
มี _____________ ไหม
Fråga om undervisningen
luentoja
การบรรยาย
Typ av kurs
seminaareja
การสัมมนา
Typ av kurs
pienryhmäopetusta
การกวดวิชา
Typ av kurs
konferensseja
การประชุม
Typ av kurs
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Koska tentit ovat?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fråga när tentorna är
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Järjestättekö te myös ekskursioita?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Fråga om finansieringsmöjligheter
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
lukukausimaksut
ค่าเล่าเรียน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
elinkustannukseni
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
lastenhoito
การดูแลเด็ก
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Millaisia stipendejä on saatavilla?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat