Spanska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Haluaisin hakea yliopistoon.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Ange att du vill anmäla dig
Haluan hakea ________.
Me quiero matricular _______________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kandidaatin ohjelmaan
en un grado
Kurs
jatko-opintoihin
en un posgrado
Typ av kurs
tohtorin ohjelmaan
en un doctorado
Typ av kurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
a tiempo completo
Typ av kurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
a tiempo parcial
Typ av kurs
verkossa käytävään ohjelmaan
a distancia
Typ av kurs
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
lukukauden
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
lukuvuoden
un curso académico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Används vid ansökan till universitet
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Miten _______ -järjestelmä toimii?
¿Cómo es el sistema _____________?
Fråga efter information om systemet
opintopiste
de créditos
Typ av system
arvosana
de notas
Typ av antagningssystem
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Minkälainen opetustyyli teillä on?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Fråga om undervisningen
Onko teillä ________?
¿Hay ______________?
Fråga om undervisningen
luentoja
clases teóricas
Typ av kurs
seminaareja
seminarios
Typ av kurs
pienryhmäopetusta
tutorías
Typ av kurs
konferensseja
conferencias
Typ av kurs
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Koska tentit ovat?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fråga när tentorna är
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
¿Hay pruebas de nivel?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Järjestättekö te myös ekskursioita?
¿Organizan también excursiones?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
¿Qué programas ofertan?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
lukukausimaksut
matrícula
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
elinkustannukseni
gastos personales
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
lastenhoito
manutención de hijos menores
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Millaisia stipendejä on saatavilla?
¿Qué becas puedo solicitar?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat