Grekiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Haluaisin hakea yliopistoon.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ange att du vill anmäla dig
Haluan hakea ________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kandidaatin ohjelmaan
ένα προπτυχιακό
Kurs
jatko-opintoihin
ένα μεταπτυχιακό
Typ av kurs
tohtorin ohjelmaan
ένα διδακτορικό
Typ av kurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
πλήρους απασχόλησης
Typ av kurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
μερικής απασχόλησης
Typ av kurs
verkossa käytävään ohjelmaan
εξ αποστάσεως
Typ av kurs
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
lukukauden
ένα εξάμηνο
Vistelsetid på ett utländskt universitet
lukuvuoden
ένα ακαδημαϊκό έτος
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Används vid ansökan till universitet
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Fråga om universitetet erbjuder boende
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Fråga efter information om systemet
opintopiste
πόντων
Typ av system
arvosana
βαθμολόγησης
Typ av antagningssystem
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Fråga om undervisningen
Onko teillä ________?
Υπάρχουν _____________ ;
Fråga om undervisningen
luentoja
διαλέξεις
Typ av kurs
seminaareja
σεμινάρια
Typ av kurs
pienryhmäopetusta
προγράμματα εκμάθησης
Typ av kurs
konferensseja
συνέδρια
Typ av kurs
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Koska tentit ovat?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Fråga när tentorna är
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
lukukausimaksut
δίδακτρα
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
elinkustannukseni
τα έξοδα διαβίωσής μου
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
lastenhoito
τη φροντίδα των παιδιών
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat