Tyska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Ange att du vill anmäla dig
Mi volas apliki por_____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kurso por studentoj
Grundkurs
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
Aufbaukurs
Typ av kurs
kurso por Ph.D.
Doktorandenkurs
Typ av kurs
plentempa kurso
Vollzeitkurs
Typ av kurs
parttempa kurso
Teilzeitkurs
Typ av kurs
enreta kurso
Onlinekurs
Typ av kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ange hur lång din utbytesperiod är
semestro
ein Semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
akademia jaro
ein Studienjahr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Används vid ansökan till universitet
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Wie funktioniert das__________?
Fråga efter information om systemet
de kredito
Kreditsystem
Typ av system
de noto
Benotungssystem
Typ av antagningssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Kiom estas la instrua stilo?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Fråga om undervisningen
Ĉu estas ______________?
Gibt es_____________?
Fråga om undervisningen
lekcioj
Vorlesungen
Typ av kurs
seminarioj
Seminare
Typ av kurs
lerniloj
Tutorien
Typ av kurs
konferencoj
Konferenzen
Typ av kurs
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kiam estas la ekzamenoj?
Wann finden die Prüfungen statt?
Fråga när tentorna är
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Ĉu estas universitata sportejo?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Kio programojn vi proponas?
Welche Programme bieten Sie an?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
instrudepagoj
Studiengebühren
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
miaj vivelspezoj
Lebenshaltungskosten
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
infanzorgado
Kinderbetreuung
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welche Stipendien gibt es?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat