Grekiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ange att du vill anmäla dig
Mi volas apliki por_____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kurso por studentoj
ένα προπτυχιακό
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
ένα μεταπτυχιακό
Typ av kurs
kurso por Ph.D.
ένα διδακτορικό
Typ av kurs
plentempa kurso
πλήρους απασχόλησης
Typ av kurs
parttempa kurso
μερικής απασχόλησης
Typ av kurs
enreta kurso
εξ αποστάσεως
Typ av kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
semestro
ένα εξάμηνο
Vistelsetid på ett utländskt universitet
akademia jaro
ένα ακαδημαϊκό έτος
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Används vid ansökan till universitet
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Fråga om universitetet erbjuder boende
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Fråga efter information om systemet
de kredito
πόντων
Typ av system
de noto
βαθμολόγησης
Typ av antagningssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Kiom estas la instrua stilo?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Fråga om undervisningen
Ĉu estas ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Fråga om undervisningen
lekcioj
διαλέξεις
Typ av kurs
seminarioj
σεμινάρια
Typ av kurs
lerniloj
προγράμματα εκμάθησης
Typ av kurs
konferencoj
συνέδρια
Typ av kurs
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kiam estas la ekzamenoj?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Fråga när tentorna är
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Ĉu estas universitata sportejo?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Kio programojn vi proponas?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
instrudepagoj
δίδακτρα
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
miaj vivelspezoj
τα έξοδα διαβίωσής μου
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
infanzorgado
τη φροντίδα των παιδιών
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat