Finska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Ange att du vill anmäla dig
Mi volas apliki por_____________.
Haluan hakea ________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
kurso por studentoj
kandidaatin ohjelmaan
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
jatko-opintoihin
Typ av kurs
kurso por Ph.D.
tohtorin ohjelmaan
Typ av kurs
plentempa kurso
täysiaikaiseen ohjelmaan
Typ av kurs
parttempa kurso
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kurs
enreta kurso
verkossa käytävään ohjelmaan
Typ av kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
semestro
lukukauden
Vistelsetid på ett utländskt universitet
akademia jaro
lukuvuoden
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Används vid ansökan till universitet
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Fråga efter information om systemet
de kredito
opintopiste
Typ av system
de noto
arvosana
Typ av antagningssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Kiom estas la instrua stilo?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Fråga om undervisningen
Ĉu estas ______________?
Onko teillä ________?
Fråga om undervisningen
lekcioj
luentoja
Typ av kurs
seminarioj
seminaareja
Typ av kurs
lerniloj
pienryhmäopetusta
Typ av kurs
konferencoj
konferensseja
Typ av kurs
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kiam estas la ekzamenoj?
Koska tentit ovat?
Fråga när tentorna är
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Ĉu estas universitata sportejo?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Kio programojn vi proponas?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Fråga om finansieringsmöjligheter
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
instrudepagoj
lukukausimaksut
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
miaj vivelspezoj
elinkustannukseni
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
infanzorgado
lastenhoito
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat