Turkiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

I would like to enroll at a university.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Ange att du vill anmäla dig
I want to apply for _____________ course.
_____________ ders almak istiyorum.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
an undergraduate
lisans seviyesinde
Kurs
a postgraduate
lisans üstü seviyesinde
Typ av kurs
a PhD
doktora seviyesinde
Typ av kurs
a full-time
tam zamanlı
Typ av kurs
a part-time
yarı zamanlı
Typ av kurs
an online
çevrimiçi
Typ av kurs
I would like to study at your university for ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Ange hur lång din utbytesperiod är
a semester
bir dönem
Vistelsetid på ett utländskt universitet
an academic year
bir akademik yıl
Vistelsetid på ett utländskt universitet
What are the work restrictions for students?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
What are the entry requirements of the university?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Används vid ansökan till universitet
Are you going to send me a formal offer?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Does the university guarantee accommodation as well?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Does the course involve an internship as well?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
How can I track the progress of my application?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
What are the [language] language requirements?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
What is the ____________ system like?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Fråga efter information om systemet
credit
kredi
Typ av system
marking
notlama
Typ av antagningssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
What is the teaching style like?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Fråga om undervisningen
Are there _____________ ?
_____________ var mı?
Fråga om undervisningen
lectures
ders
Typ av kurs
seminars
seminer
Typ av kurs
tutorials
uygulamalı ders
Typ av kurs
conferences
konferanslar
Typ av kurs
What courses are offered by summer schools?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
When are the exams held?
Sınavlar ne zaman?
Fråga när tentorna är
Where can I find information about all the courses available?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Is there a university sports center?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
How can I join student societies?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
What are the estimated living costs in [city]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

What languages can I study at your school?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Is there a placement test to assess my level?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Do you have a detailed description of the course?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
What is the maximum number of students in a class?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
What facilities are there in your school?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Do you also arrange excursions?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
What programs do you offer?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Which bodies can fund my studies?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
I need financial help for ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
tuition fees
harçlar
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
my living expenses
yaşam giderleri
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
childcare
çocuk bakımı
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
What kinds of scholarships are available?
Ne tür burslar mevcut?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Where can I get a certificate of equivalency?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat