Tjeckiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ange att du vill anmäla dig
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
an undergraduate
bakalářské studium
Kurs
a postgraduate
postgraduální studium
Typ av kurs
a PhD
doktorské studium
Typ av kurs
a full-time
prezenční studium
Typ av kurs
a part-time
kombinované studium
Typ av kurs
an online
online
Typ av kurs
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
a semester
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
an academic year
celý akademický rok
Vistelsetid på ett utländskt universitet
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Används vid ansökan till universitet
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Fråga efter information om systemet
credit
kredity
Typ av system
marking
známkování
Typ av antagningssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Fråga om undervisningen
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Fråga om undervisningen
lectures
přednášky
Typ av kurs
seminars
semináře
Typ av kurs
tutorials
konsultace
Typ av kurs
conferences
konference
Typ av kurs
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Fråga när tentorna är
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
tuition fees
školné
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
my living expenses
životní náklady
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
childcare
péče o dítě
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat