Svenska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

I would like to enroll at a university.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ange att du vill anmäla dig
I want to apply for _____________ course.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
an undergraduate
kandidatkurs
Kurs
a postgraduate
avancerad kurs
Typ av kurs
a PhD
doktorandkurs
Typ av kurs
a full-time
fulltidskurs
Typ av kurs
a part-time
deltidskurs
Typ av kurs
an online
onlinekurs
Typ av kurs
I would like to study at your university for ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
a semester
en termin
Vistelsetid på ett utländskt universitet
an academic year
ett läsår
Vistelsetid på ett utländskt universitet
What are the work restrictions for students?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
What are the entry requirements of the university?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Används vid ansökan till universitet
Are you going to send me a formal offer?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterar universitetet boende?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Does the course involve an internship as well?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
How can I track the progress of my application?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
What are the [language] language requirements?
Vilka är språkkraven?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
What is the ____________ system like?
Hur fungerar _______ ?
Fråga efter information om systemet
credit
poängsystemet
Typ av system
marking
betygssättningen
Typ av antagningssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
What is the teaching style like?
Hur är undervisningen?
Fråga om undervisningen
Are there _____________ ?
Finns det _______?
Fråga om undervisningen
lectures
föreläsningar
Typ av kurs
seminars
seminarier
Typ av kurs
tutorials
handledning
Typ av kurs
conferences
konferenser
Typ av kurs
What courses are offered by summer schools?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
When are the exams held?
När är tentaperioderna?
Fråga när tentorna är
Where can I find information about all the courses available?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Is there a university sports center?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
How can I join student societies?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
What are the estimated living costs in [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

What languages can I study at your school?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Is there a placement test to assess my level?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Do you have a detailed description of the course?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
What is the maximum number of students in a class?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
What facilities are there in your school?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Do you also arrange excursions?
Arrangerar skolan också utflykter?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
What programs do you offer?
Vilka program erbjuds?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Which bodies can fund my studies?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
I need financial help for ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
tuition fees
skolavgifter
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
my living expenses
mina levnadskostnader
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
childcare
barnomsorg
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
What kinds of scholarships are available?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Where can I get a certificate of equivalency?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat