Polska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ange att du vill anmäla dig
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
an undergraduate
studia licencjackie
Kurs
a postgraduate
studia magisterskie
Typ av kurs
a PhD
studia doktoranckie
Typ av kurs
a full-time
studia dzienne
Typ av kurs
a part-time
studia zaoczne
Typ av kurs
an online
studia przez internet
Typ av kurs
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
a semester
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
an academic year
cały rok akademicki
Vistelsetid på ett utländskt universitet
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Används vid ansökan till universitet
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Fråga efter information om systemet
credit
punktowy
Typ av system
marking
oceniania
Typ av antagningssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Fråga om undervisningen
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Fråga om undervisningen
lectures
wykłady
Typ av kurs
seminars
ćwiczenia/seminaria
Typ av kurs
tutorials
konsultacje
Typ av kurs
conferences
konferencje
Typ av kurs
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fråga när tentorna är
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat