Hindi | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

I would like to enroll at a university.
Ange att du vill anmäla dig
I want to apply for _____________ course.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
an undergraduate
Kurs
a postgraduate
Typ av kurs
a PhD
Typ av kurs
a full-time
Typ av kurs
a part-time
Typ av kurs
an online
Typ av kurs
I would like to study at your university for ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
a semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
an academic year
Vistelsetid på ett utländskt universitet
What are the work restrictions for students?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
What are the entry requirements of the university?
Används vid ansökan till universitet
Are you going to send me a formal offer?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Does the university guarantee accommodation as well?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Does the course involve an internship as well?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
How can I track the progress of my application?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
What are the [language] language requirements?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
What is the ____________ system like?
Fråga efter information om systemet
credit
Typ av system
marking
Typ av antagningssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
What is the teaching style like?
Fråga om undervisningen
Are there _____________ ?
Fråga om undervisningen
lectures
Typ av kurs
seminars
Typ av kurs
tutorials
Typ av kurs
conferences
Typ av kurs
What courses are offered by summer schools?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
When are the exams held?
Fråga när tentorna är
Where can I find information about all the courses available?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Is there a university sports center?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
How can I join student societies?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
What are the estimated living costs in [city]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

What languages can I study at your school?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Is there a placement test to assess my level?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Do you have a detailed description of the course?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
What is the maximum number of students in a class?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
What facilities are there in your school?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Do you also arrange excursions?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
What programs do you offer?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Which bodies can fund my studies?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
I need financial help for ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
tuition fees
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
my living expenses
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
childcare
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
What kinds of scholarships are available?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Where can I get a certificate of equivalency?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat