Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Adómentesek a juttatások?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Adóköteles a támogatás?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Milyen juttatásokat kaphatok?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras