Italienska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Adómentesek a juttatások?
L'indennità è esente da tasse?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Adóköteles a támogatás?
Il sussidio è tassabile?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Milyen juttatásokat kaphatok?
Quali benefici riceverò?
Fråga vilka förmåner du får
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras