Esperanto | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Adómentesek a juttatások?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Adóköteles a támogatás?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Milyen juttatásokat kaphatok?
Kio profitojn mi ricevas?
Fråga vilka förmåner du får
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras