Ungerska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Adómentesek a juttatások?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Wird die Unterstützung besteuert?
Adóköteles a támogatás?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Was für Unterstützung bekomme ich?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Fråga vilka förmåner du får
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras